top of page

NAČINI PLAĆANJA I UVJETI KORIŠTENJA

NAČINI PLAĆANJA

Pilikom rezervacije željene usluge načini plaćanja koje nudimo su:

  • bankovna transakcija

  • Revolut

Bankovna transakcija

Podaci za plaćanje:

Mons, obrt za usluge u turizmu i druge usluge, Cetinska 17, Zagreb

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

IBAN: HR3024020061140412289

Model: 00

Revolut

Revolut je pre-paid debitna kartica s pripadajućom mobilnom aplikacijom te pripadajućim IBAN računom. Podaci za uplatu se povlače preko mobilng broja +385918959650 a račun šaljemo na e-mail nakon primljene uplate.

OPĆI  UVJETI KORIŠTENJA

1. UGOVOR
Ugovor se smatra obvezujućim nakon što klijent u cijelosti uplati cijenu aranžmana/izleta te kada organizator primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana/izleta. Prilikom sklapanja ugovora klijent je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje aranžmana/izleta. Ugovor predstavlja uređenje odnosa između Mons, obrta za usluge u turizmu i druge usluge, pod nazivom Bike & Hike Croatia i klijenta odnosno ugovaratelja putnog aranžmana/izleta.

2. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Rezervacija se vrši putem web stranice ili direktno kontaktirajući organizatora putem e-maila ili telefonskog poziva. Plaćanje se vrši nakon poslane ponude od strane organizatora te je klijent dužan uplatit u cijelosti navedeni iznos najkasnije pet dana prije polaska odnosno u navedenom datumu dospijeća na ponudi. Ukoliko klijent ne izvrši uplatu u navedenom terminu, smatra se da je odustao od rezervacije.

3. CIJENE
Cijene aktivnosti aranžmana/izleta, bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.

4. OTKAZIVANJE ARANŽMANA/IZLETA OD STRANE KLIJENTA

Ako KLIJENT otkaže uplaćeni jednodnevni izlet, ORGANIZATOR od ukupne cijene zadržava:

- 6+ dana prije polaska 0% cijene izleta

- 2-5 dana prije polaska 50 % cijene izleta

- 1 dan prije polaska 75 % cijene izleta

Ako klijent otkaže uplaćeno višednevno putovanje, organizator od ukupne cijene zadržava:
- 30 dana i više dana prije polaska, 0% cijene aranžmana
- 20-30 dana prije polaska, 30% cijene aranžmana
- 10-20 dana prije polaska, 50% cijene aranžmana

- 0-10 dana prije polaska 70% cijene aranžmana5. OTKAZ OD STRANE ORGANIZATORA
Organizator zadržava pravo otkazivanja aranžmana/izleta. Ako smo prisiljeni otkazati aranžman/izlet putovanja, nastojat ćemo pronaći adekvatnu zamjenu ili ako ne, vratit ćemo uplaćeni iznos u cijelosti za odabrani aranžman/izlet.
Otkaz planirane aktivnosti može se dogoditi zbog:
a) Nepovoljnih vremenskih uvjeta odnosno objektivnih okolnosti uopće
b) Ne plaćanja od strane klijenta
d) Bolest ili nesretan slučaj organizatora
e) Nedovoljan broj prijavljenih osoba
f) Izvanredne situacije
g) organizator zadržava pravo otkazati aranžman/izlet bilo kome bez objašnjenja


6. IZMJENE AKTIVNOSTI
S obzirom na prirodu aktivnosti koje se nude, organizatora zadržava pravo izmjene aranžmana/izleta, smještaja i rute putovanja u bilo kojem trenutku. Iako je malo vjerojatno da se sve izmjeni, najčešće se radi o manjim izmjenama. Klijent će biti informiran prije donošenja bilo kakve promjene. Mogući razlozi za izmjenu su:

- vremenski uvjeti, prirodne katastrofe
- uvjeti u prometu: na moru, na zemlji, u zraku
- izvanredne situacije, rat, civilni nemiri, terorizam, epidemije
- viša sila

Ukoliko zbog navedenih razloga aranžman/izlet bude prekinut, organizator se ne može smatrati odgovornim za sve nastale troškove klijenta.

7. ODGOVORNOST I OSOBNA SIGURNOST
Organizator naglašava da su s obzirom na prirodu aktivnosti koje nudi, nesreće moguće. Organizator se ne može smatrati odgovornim za okolnosti na koje ne može utjecati, te je sudjelovanje u aktivnostima rizik klijenta. Klijent je dužan ponijeti osnovnu osobnu opremu, kako je navedeno na internet stranicama organizatora u kategoriji „Što ponijeti“. Ovisno o aktivnosti koju klijent izabere, organizator će pravovremeno poslati popis opreme koju klijent mora imati sa sobom. Sva oprema će se prekontrolirati prije izvođenja aranžmana/izleta, te organizator ili turistički pratitelji imaju pravo odbiti sudjelovanje klijenta na izletu ako ne posjeduje osnovnu osobnu opremu i to bez povrata novčanih sredstava. Sigurnost klijenta je na prvom mjestu, te je odluka turističkog pratitelja konačna.

8. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Ukoliko klijent nije izričito ugovorio sobu/apartman s nekim posebnim komforom, orijentacijom ili katom, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman u dotičnom objektu. Organizator ima pravo promijeniti ugovoreni smještaj samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora kao i pravo promjene rasporeda izleta po danima.

9. ZDRAVSTVENI PROPISI
Klijent je dužan obavijestiti organizatora o svim aspektima u pogledu svog zdravlja, invaliditeta i sl. a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kroničnih bolesti, alergija i sl.). Podaci koje klijent priloži su tajni i služe isključivo za informiranje turističkog pratitelja.
Klijent treba biti svjestan da većina aktivnosti iziskuje napor te da potvrđuje da je u dobrom metalnom i fizičkom stanju i da je sposoban sudjelovati u odabranim aktivnostima.

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Klijenta vodi licencirani turistički pratitelj, i slaže se da je njegova odluka konačna, a voditi će ga u svim situacijama tijekom aktivnosti.
Organizator zadržava pravo odbiti sudjelovanje klijenta sa ostatkom grupe, prilikom izvođenja aktivnosti. Razlozi mogu biti: ilegalne radnje, neodgovorno ponašanje koje ugrožava cijelu grupu, vodiča ili bilo kojeg drugog klijenta. U ovakvom slučaju organizator neće prihvatiti bilo kakvu daljnju odgovornost, i neće odgovarati za troškove klijenta koji mogu nastati prilikom povratka u mjesto prebivališta. Također, u ovom slučaju klijent nema pravo povrata uplaćenog iznosa za aranžman/izlet.
Ako klijent smatra da je usluga nezadovoljavajuća, ima pravo podnijeti prigovor organizatoru a u interesu klijenta je da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta. Prigovori se moraju podnijeti u pisanom obliku u roku od 7 dana nakon izvršene usluge. Protekom 7-dnevnog roka, smatra se da je klijent zadovoljan izvršenom uslugom.
Organizator će rješavati samo one prigovore za koje klijent dostavi dokaz da je uputio prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje organizatora došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, klijent ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana/izleta.

11. RIZICI
Vanjske aktivnosti nose sa sobom rizike. Navest ćemo neke od opasnosti koje se mogu dogoditi prilikom izvođenja odabrane aktivnosti. Klijent treba biti svjestan da nesreće u takvim okolnostima mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda, a u iznimnim slučajevima mogu imati i smrtni ishod:

- Fizički i psihički napor
- Nepovoljni vremenski uvjeti (vjetar, kiša, snijeg, hladnoća, vrućina, olujni udari bure, munje i sl.)
- Nepravilne, skliske i opasne površine (kamen, odron stijene, led, trava, škrape, jame i sl.)
- Cestovni prijevoz, cestovne nesreće

Ciljeve pojedinih aktivnosti (vrh, specifične ture, vremenski okvir i sl.) neće biti moguće ostvariti za vrijeme loših vremenskih uvjeta. Organizator neće biti odgovoran za takve okolnosti na terenu. Priroda može biti nepredvidiva, te klijent potvrđuje da razumije i prihvaća navedeno. Sigurnost klijenta i grupe je ispred svih ciljeva odabranog aranžmana/izleta.
Odluke vodiča o izboru ture, kao i odluke vezane za nastavak aktivnosti te sudjelovanje klijenta u aktivnosti su konačne. Moguće je da zbog brze promjene vremenskih uvjeta, turistički pratitelj promjeni rutu u kratkom roku. Klijent treba biti svjestan da su nagle promjene vremena u prirodi moguće u bilo koje godišnje doba.

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Klijent osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci klijenta potrebni su u procesu realizacije ugovorenog aranžmana/izleta i koristiti će se za daljnju komunikaciju. Vaše osobne podatke tretirat ćemo sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Koristit ćemo ih isključivo kako bismo Vas mogli kontaktirati u vezi programa opisanog na ovoj internetskoj stranici. Izričito izjavljujemo, da osobne podatke nećemo prosljeđivati trećim osobama. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko klijent zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci klijenta čuvat će se u bazi podataka. Klijent je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovorenog aranžmana/izleta.


13. ZAVRŠNE ODREDBE
Opći uvjeti poslovanja i uputstva o aranžmanu/izletu, sastavni su dio ugovora kojeg klijent sklapa sa organizatorom. Stranke se obavezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja navedeni na web stranici Bike & Hike Croatia.

bottom of page