top of page
Nature Reflecting on Crystal Glass

OPĆI PODACI

OPĆI PODACI

  • Mons, obrt za usluge u turizmu i druge usluge, vl. Hrvoje Mešin, Zagreb, Veliko Polje, Cetinska ulica 17

  • OIB vlasnika: 99981069999

  • Matični broj obrta: 98249487

  • Erste&Steiermärkische Bank d.d.

  • IBAN: HR3024020061140412289

PODNOŠENJE I RIJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ukoliko klijent smatra da je usluga nezadovoljavajuća, ima pravo podnijeti prigovor organizatoru. Predlaže se da svoj prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta kako bi se moglo naći zadovoljavajuće riješenje. Prigovori za povrat novca se moraju podnijeti u pisanom obliku u roku od 7 dana nakon izvršene usluge te je organizator dužan odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora, i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom ili poštom).
Ukoliko je zbog krivnje organizatora došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, klijent ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga. Svi mogući sporovi dolaze pod nadležnost Suda u Zagrebu.

KLIJENT JE DUŽAN

Klijent je dužan obavijestiti organizatora o svim aspektima u pogledu svog zdravlja, invaliditeta i sl. a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kroničnih bolesti, alergija i sl.). Podaci koje klijent priloži su tajni i služe isključivo za informiranje turističkog pratitelja.
Klijent treba biti svjestan da većina aktivnosti iziskuje napor te da potvrđuje da je u dobrom metalnom i fizičkom stanju i da je sposoban sudjelovati u odabranim aktivnostima.

bottom of page